Informacje organizacyjne

Termin IX Zjazdu PTOiHD
10-12 maja 2018 r.

Miejsce obrad
Międzynarodowe Targi Poznańskie
Pawilon 15
ul. Głogowska 14
60-734 Poznań

Uroczyste rozpoczęcie IX Zjazdu PTOiHD1
10 maja 2018 r., czwartek, godzina 18:00, sala 1.1AB

18:00 Gala Otwarcia
Wręczenie nagród i wyróżnień
Wykłady inauguracyjne
20:30 Koktajl powitalny
1 wstęp wolny dla wszystkich Uczestników Zjazdu

Spotkanie koleżeńskie2
11 maja 2018 r., piątek, godz. 20:00-23:30
Concordia Design, ul. Zwierzyniecka 3, Poznań
Wstęp za okazaniem Zaproszeń
2 wydarzenie fakultatywne – dodatkowo płatne,
niefinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE


Godziny otwarcia:

Punkt informacyjny
10.05.2018 r. 8:00-20:00
11.05.2018 r. 7:00-19:00
12.05.2018 r. 7:30-15:00

Recepcja Zjazdu
10.05.2018 r. 8:00-20:00
11.05.2018 r. 7:00-19:00
12.05.2018 r. 7:30-15:00

Szatnia:
10.05.2018 r. 8:00-22:00
11.05.2018 r. 7:00-20:00
12.05.2018 r. 7:30-15:00

Punkt multimedialny dla Wykładowców
10.05.2018 r. 8:00-18:00
11.05.2018 r. 7:00-17:00
12.05.2018 r. 7:30-12:30

Wystawa przemysłu medycznego
10.05.2018 r. 9:00-20:00
11.05.2018 r. 7:00-19:00
12.05.2018 r. 7:30-15:00

Parkingi
Cena parkingu na terenie MTP: 30 zł/dobę
W obrębie miasta Poznania obowiązują 3 strefy parkingowe.
Więcej informacji dostępnych na stronie:
http://zdm.poznan.pl/pl/parkowanie-mapa-strefy


Język
Obowiązującym językiem IX Zjazdu PTOiHD jest język polski. Większość wykładów będzie prezentowana w języku polskim, z wyjątkiem tych, których tytuły zostały zamieszczone w języku angielskim.

Certyfikaty
Certyfikaty uczestnictwa będą wydawane od dnia 11 maja od godz. 15:00 w Recepcji Zjazdu

Identyfikatory
W czasie trwania całego Zjazdu wszyscy Uczestnicy mają OBOWIĄZEK noszenia w widocznym miejscu i okazywania identyfikatora zjazdowego oraz okazywania stosownych zaproszeń na wydarzenia towarzyszące Zjazdowi.

Punkty Edukacyjne
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06.10.2006 roku w sprawie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, Uczestnicy Zjazdu otrzymują punkty edukacyjne.