Komitet Naukowy

Przewodniczący
Prof. dr hab. n. med. Jacek Wachowiak

Członkowie
Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Adamkiewicz-Drożyńska
Prof. dr hab. n. med. Anna Balcerska
Prof. dr hab. n. med. Walentyna Balwierz
Prof. dr hab. n. med. Alicja Chybicka
Prof. dr hab. n. med. Piotr Czauderna
Prof. dr hab. n. med. Bożenna Dembowska-Bagińska
Dr hab. n. med. Katarzyna Derwich
Prof. dr hab. n. med. Jan Godziński
Prof. dr hab. n. med. Ewa Gorczyńska
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kałwak
Prof. dr hab. n. med. Bernarda Kazanowska
Dr hab. n. med. Anna Klukowska
Prof. dr hab. n. med. Jerzy R. Kowalczyk
Prof. dr hab. n. med. Maryna Krawczuk-Rybak
Prof. dr hab. n. med. Adam Maciejczyk
Prof. dr hab. n. med. Marek Mandera
Prof. dr hab. n. med. Przemysław Mańkowski
Prof. dr hab. n. med. Michał Matysiak
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Młynarski
Prof. dr hab. n. med. Danuta Perek
Prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski
Prof. dr hab. n. med. Marcin Roszkowski
Prof. dr hab. n. med. Marzena Samardakiewicz
Prof. dr hab. n. med. Jan Styczyński
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Urasiński
Prof. dr hab. n. med. Michał Witt
Prof. dr hab. n. med. Mariusz Wysocki