Kontakt w sprawach naukowychKlinika Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej UM w Poznaniu
60-572 Poznań, ul. Szpitalna 27/33
tel. 61 849 14 47; faks: 61 847 43 56
e-mail: kohtp@skp.ump.edu.plKontakt w sprawach organizacyjnychGRADATIM Grażyna Horowitz
62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Owocowa 10
tel./ faks (+48) 61 814 65 14

Koordynator obsługi uczestników
Beata Gnatońska
tel. kom. (+48) 722 005 040, e-mail: zjazdptoihd@gradatim-sympozja.pl

Koordynator Wydarzenia
Grażyna Horowitz
tel. kom. (+48) 501 834 112, e-mail: office@gradatim-sympozja.pl