Komitet Organizacyjny

Przewodniczący
Prof. dr hab. n. med. Jacek Wachowiak

Wiceprzewodnicząca
Dr hab. n. med. Katarzyna Derwich

Członkowie
Dr n. med. Jolanta Skalska-Sadowska
Dr n. med. Anna Pieczonka
Dr n. med. Patrycja Marciniak-Stępak
Dr n. med. Olga Zając-Spychała
Lek. Michał Dopierała
Lek. Monika Wesołowska-Barełkowska
Lek. Agnieszka Wziątek
Lek. Agata Adamczewska-Szłapińska
Lek. Maksymilian Deręgowski
Lek. Sandra Rutkowska
Lek. Paulina Szymańska
Pani Renata Kędzia
Mgr Małgorzata Barańska