Miejsce obrad

Międzynarodwe Targi Poznańskie
Pawilon 15 (wejście B, poziom 1)
ul. Głogowska 14
Poznań

Wstęp na teren MTP:
- dla pieszych - wejście wschodnie (od ul. Głogowskiej)
- dla samochodów - wjazd zachodni (od ul. Śniadeckich)