Rejestracja

OPŁATY REJESTRACYJNE PODSTAWOWE
(o wysokości opłaty decyduje termin wykonania przelewu, a nie data przyjęcia zgłoszenia na Zjazd)

Rodzaj opłaty termin I
15.12.2017 - 31.01.2018
termin II
1.02.2018 - 01.04.2018
termin III
02.04.2018 - 30.04.2018
Opłata na miejscu
opłata rejestracyjna 550 zł 700 zł 800 zł 850 zł
opłata rejestracyjna dla osób będących w trakcie specjalizacji do 35 r. ż. 100 zł 200 zł 300 zł 350 zł

UWAGA! Podane ceny zawierają podatek VAT (23%)

Opłata rejestracyjna podstawowa obejmuje:
- udział w Gali Otwarcia, wykładach, warsztatach i pozostałych aktywnościach naukowych,
- materiały zjazdowe,
- identyfikator zjazdowy,
- wstęp na teren wystawienniczy,
- przerwy kawowe i posiłki w trakcie obrad Zjazdu,
- certyfikat uczestnictwa.

OPŁATY REJESTRACYJNE DODATKOWE
niefinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE

(o wysokości opłaty decyduje termin wykonania przelewu, a nie data przyjęcia zgłoszenia na Zjazd)

Rodzaj opłaty termin I
15.12.2017 - 31.01.2018
termin II
1.02.2018 - 01.04.2018
termin III
02.04.2018 - 30.04.2018
Opłata na miejscu
osoba towarzysząca 550 zł 700 zł 800 zł 850 zł
spotkanie koleżeńskie* 100 zł 150 zł 200 zł 300 zł

UWAGA! Podane ceny zawierają podatek VAT (23%)

*liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń


Opłata dla osoby towarzyszącej obejmuje:
- identyfikator zjazdowy,
- przerwy kawowe i posiłki w trakcie obrad Zjazdu,
- udział w Spotkaniu koleżeńskim.

Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia rejestracji on-line w dniu 25.04.2018 r.

Pełna opłata rejestracyjna - jest to wartość należności wynikającej z sumy opłaty podstawowej i dodatkowej (Spotkanie koleżeńskie).

Zasady wnoszenia opłat:
a. do dnia 3 maja 2018 r. przelew (bankowy lub pocztowy):
Gradatim Grażyna Horowitz, ul. Owocowa 10, 62-080 Tarnowo Podgórne
ING Bank Śląski 15 1050 1533 1000 0090 7368 4525
tytuł płatności: imię i nazwisko Uczestnika, nr zgłoszenia.
b. w dniach 10 -12 maja 2018 roku w formie wpłaty własnej dokonanej gotówką na miejscu w recepcji Zjazdu.

Zgodnie z Regulaminem Zjazdu faktury VAT będą wysyłane drogą elektroniczną na podany przez Uczestnika adres e-mail. Jeśli życzą sobie Państwo otrzymać fakturę w wersji papierowej (z podpisem i pieczątką Organizatora) prosimy o zaznaczenie tego w arkuszu rejestracyjnym i wniesienie dodatkowej opłaty w wysokości 6 zł brutto. Faktura VAT zostanie Państwu przesłana na podany adres pocztowy niezwłocznie po uznaniu wpływu na koncie Organizatora.

FORMULARZ REJESTRACYJNY I ZGŁASZANIE STRESZCZEŃ

REGULAMIN