Spotkanie Koleżeńskie

Organizatorzy
IX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej
mają zaszczyt zaprosić na Spotkanie Koleżeńskie
11 maja 2018 r., godz. 20:00
Concordia Design, ul. Zwierzyniecka 3, Poznań

Spotkanie koleżeńskie jest to nieformalne spotkanie,
które będzie okazją do wymiany myśli i nowych idei,
nawiązania kontaktów zawodowych i miłym sposobem
na spędzanie wolnego czasu po intensywnych obradach.

(Dress code: smart casual)

wstęp dodatkowo płatny zgodnie ze stawkami podanymi
na stronie http://www.zjazdptoihd.pl/rejestracja.php

niefinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE